Szukaj

KIGNET Innowacje

Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Opolu wraz z Krajową Izbą Gospodarczą oraz partnerami z całej Polski realizuje projekt "KIGNET Innowacje-izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw" współfinasowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

Projekt jest kontynuacją realizowanego w latach 2005 - 2007 projektu "KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw". Główym celem jego jest rozwój zintegrowanej sieci KIGNET INNOWACJE poprzez upowszechnienie i poprawę dostępności do wysokiej jakości usług proinnowacyjnych świadczonych przedsiębiorcom. Cele szczegółowe:

-rozwój nowych usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw

-świadczenie usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw

-utworzenie na bazie sieci KIGNET Innowacje izbowej sieci zarządzania i promocji klastrów

-utworzenie i rozwój metod, form i narzędzi współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu.

Projekt jest podzielony na cztery zadania / podprojekty:

1. Dyfuzja innowacyjnych usług  (opracowanie i wdrożenie nowych usług / nowych zakresów usług proinnowacyjnych doradczych)

2. Izbowa sieć wsparcia inicjatyw klastrowych (utworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami i branżami w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w procesie inicjacji i tworzenia klastrów

3. Biznes dla nauki ; nauka dla biznesu (tworzenie baz firm innowacyjnych; identyfikacja źródeł informacji)

4. Współpraca dla innowacyjnego rozwoju (uczestnictwo w międzynarodowych siecieach instytucji otoczenia biznesu; nawiązywanie współpracy krajowej i międzynarodowej)

 {aicontactsafeform pf=4}

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kalendarz

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Początek strony