Szukaj

 

Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Opolu realizuje projekt pn. „Twoja firma na nowej drodze - wsparcie z zakresu transportu drogowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

a)      Czas trwania projektu:  1 marzec 2013 – 31 maj 2014 r.

b)      Cel projektu: nabycie nowych, uzupełnienie, podwyższenie kwalifikacji i umiejętności z zakresu transportu drogowego 140 pracowników*  zatrudnionych w 60 MMŚP z terenu województwa opolskiego.

c)      Uczestnicy projektu: 60 przedsiębiorstw branż: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, usługowej, budowlanej i drzewnej mających siedzibę na terenie województwa opolskiego i ich 140 pracowników (133 K/7M), w tym osoby samozatrudnione, właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracownicy.

d)       Kryterium strategiczne: 4 K i 66 M – z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym tj. co najwyżej z wykształceniem średnim lub zasadniczym zawodowym

e)    Kursy w ramach projektu:

-Kurs prawo jazdy kat. C i kwalifikacja wstępna kierowców

-Kurs prawo jazdy kat. CE

-Kurs ADR

-Kurs obsługi samojezdnych wózków widłowych

-Kurs burty samowyładowcze

-Kurs przewoźników drogowych

-Kurs konwojentów zwierząt

-Kurs instruktorów nauki jazdy kat. A

-Kurs instruktorów nauki jazdy kat. C

Projekt jest realizowany w oparciu o pomoc de minimis **


* Pracownik – pod pojęciem tym należy rozumieć wyłącznie:

a)       pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94, z późn.zm.),

b)       właściciela, pełniącego funkcję kierownicze,

c)       wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

 

** Pomoc de minimis - oznacza to pomoc udzielaną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L379, z dnia 28.12.2006)

Kalendarz

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Początek strony