Szukaj

Bezpłatna ekousługa dla Twojej firmy

Oferta usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska

dla MiŚP

Jeśli :

 • wytwarzasz lub składujesz odpady
 • wprowadzasz na rynek opakowania
 • posiadasz samochody służbowe
 • produkujesz lub importujesz sprzęt elektryczny lub elektroniczny
 • wprowadzasz ścieki do wód lub gleby
 • nie prowadziłeś sprawozdawczości środowiskowej
 • nie wiesz jakie obowiązki nakłada na Ciebie prawo ochrony środowiska

zaproś nas na darmowy audyt środowiskowy

NOT w Opolu zaprasza do skorzystania z usługi w zakresie spełnieniu wymogów Prawa Ochrony Środowiska w przedsiębiorstwach. W ramach usługi Konsultanci wykonają audyt środowiskowy, w efekcie, którego zostaną określone działania, jaki zakład powinien podjąć by spełnić wymogi prawne. Pomagamy również we wdrażaniu usprawnień wykazanych w raporcie końcowym z audytu środowiskowego.

Całość projektu składa się z dwóch komponentów:

KOMPONENT I

 • Bezpłatny AUDYT ŚRODOWISKOWY
 • Bezpłatne wsparcie doradcze przy WDRAŻANIU USPRAWNIEŃ rekomendowanych w audycie środowiskowym

 

 

KOMPONENT II

 • Bezpłatne SZKOLENIA z zakresu obliczania poziomu korzystania ze środowiska oraz obliczania opłat za korzystanie ze środowiska

PROPONOWANY ZAKRES AUDYTÓW ŚRODOWISKOWYCH

 • ogólne wymagania prawne
 • gospodarka odpadami
 • emisja do powietrza
 • gospodarka wodno-ściekowa
 • recykling
 • odzysk opakowań i produktów
 • pozostała działalność wpływająca na środowisko

 SZKOLENIA

 • podstawowe informacje na temat funkcjonującego w Polsce systemu opłat za korzystanie ze środowiska
 • charakterystyka poszczególnych rodzajów opłat oraz omówienie stawek poszczególnych opłat oraz terminy ich wnoszenia
 • omówienie oraz prezentacja, a także praktyczne wykorzystanie oprogramowania do obliczania i ewidencjonowania opłat za korzystanie ze środowiska
 • omówienie aspektów prawnych związanych z wnoszeniem opłat (stanowić ono będzie punkt wyjścia  do praktycznego wykorzystania oprogramowania)

Konsultantów obowiązuje absolutny nakaz poufności odnoszący się do udostępnionych im przez firmę danych

 Projekt trwa do 31 marca 2012 roku

Ile to kosztuje ?

Przeprowadzenie audytu środowiskowego jako usługi proinnowacyjnej wykonywane jest bezpłatnie przez konsultanta wpisanego do Krajowego Systemu Usług na zasadach udzielania pomocy publicznej (pomocy de minimis).

W zależności od zakresu przeprowadzonego audytu wartość pomocy de minimis dla firmy waha się w granicach 3 250 do 5 500 PLN – przy limicie firmy  w kolejnych trzech latach wynoszącym 200 000 €.

Obowiązujące w Polsce Prawo Ochrony Środowiska wymusza na przedsiębiorcach konieczność działań, które mają na celu ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Przedsiębiorcy mają również ustawowy obowiązek informowania odpowiednich organów o swojej działalności i jej wpływie na środowisko naturalne. Dodatkowo przedsiębiorcy są zobowiązani do wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na konto Urzędu Marszałkowskiego w obrębie którego przedsiębiorca funkcjonuje.

Nie wnoszenie wymaganych prawem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naraża przedsiębiorcę na konieczność płacenia wysokich kar oraz uregulowania należnych opłat za pięć lat wstecz wraz z odsetkami karnymi. Prowadząc sklepik osiedlowy, gabinet dentystyczny, warsztat samochodowy czy małą firmę komputerową, nie wystarczy, zgodnie  z przepisami  usuwać odpady czy odprowadzać ścieki.

Nawet jeżeli w firmie powstają niewielkie ilości opakowań i kilka zużytych tonerów czy świetlówek, należy się z nich rozliczyć. Za nie złożenie stosownego sprawozdania przedsiębiorcy grozi kara do 10 tys. zł. Ustawa o odpadach mówi jasno: raz w roku trzeba składać sprawozdanie na temat ilości faktycznie wytworzonych odpadów do Marszałka Województwa. Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności za jego naruszenie.

Aby pomóc przedsiębiorcom uniknąć kar i jednocześnie pomóc im w określeniu wymogów jakim powinni sprostać w związku z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska Opolski NOT rozpoczął realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków unijnych! Projekt dotyczy testowania i wdrożenia usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kalendarz

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Początek strony